1. Wybierajmy żywność ekologiczną

3pl1

2. Kupujmy lokalną żywność

3pl2

3. Wybierajmy żywność pochodzącą z bardziej Sprawiedliwego Handlu

3pl3

4. Wybierajmy zrównoważoną turystykę wiejską, w tym ekoturystykę

3pl4

5. Unikajmy kupowania produktów od firm, które NIE przestrzegają standardów etycznych lub środowiskowych

3pl5

6. Angażujmy się w działania obywatelskie na rzecz drobnego rolnictwa(spotkania z rolnikami z krajów globalnego Południa, petycje, konsultacje społeczne)

3pl6