1. Zrównoważone rolnictwo

2pl1

2. Kooperatywy spożywcze

2pl2

3. Permakultura

2pl3

4. Społeczności przyjazne dla bardziej sprawiedliwego handlu

2pl4

5. Rolnictwo Wspierane Społecznie (RWS)

2pl5

6. Ogrody społecznościowe

2pl6

7. Ogrody przyszkolne, zwłaszcza w krajach globalnego Południa

2pl7

8. Związki zawodowe rolników

2pl8

9. Rolnictwo miejskie

2pl9